آخرین اخبار سایت

یک/یک/یک ..........عبدالرضا کیانی ده کیانی

                  یک/یک/یک ..........عبدالرضا کیانی ده کیانی

                                                                                                             یک /   یک /   یک ***

نمی دانم            تو می دانی          که امروز هم                                               چو د یروز          بسان هر روز     ست          تعطیل       

        سحر گاهی              تیره و   تار   همچو      شامگاهان                                       پیشا روی        نمایان           می نماید       رخ     بر دیدار

 صدایی نیست                     حیاتی نیست                                                                   نفس ها           به  زحمت        در      فتاده   ست    اکنون

              جعبه          جادویی ام               اینک                                                                  ساز مخالف                  می سراید             امروز    

  ترکتازی               می کند                در         بزم           و       هم                              اندر          گه        این               رزم        ناپیدا        و  پنهانی

ولیکن          اندرونش             هیچ در هیچ  ا ست                           نخیزد          زان  حیاتی        نپوید    نعره اش اندر مماتی

                     تو گویی            یک / یک / یک   است                                           همچنان             تاریخ   بشر         امروز           

             عقربه      ی          حیاتش               فتاده       است                                                                     ز نفس              و   میل               و   پویایی

اندیشه      ای که        در     محاق  است      امروز                                             عقلی      که         در عتاب        است            امروز 

نوروز است               مقدمه اش                 لیک                                                روز          نو     ی  موعود       نیست               امروز

غایب است آن         مرکب       رهوار                                  در    این      روز     گار           وحشت زای          وانفسا                         

                  زان           چه                   بینی       اندرون                                                        این          کاسه ی            دو            چشم سر

           همچو    نعشی            مفلوک            در  مغاک                                       سرازیر       در       گور  ی ژرف       و       ناپیدا ست

                     تو گویی            که              یک / یک / یک   است                          همچنان         تاریخ   بشر         امروز         ****    


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: کیانی ,عبدالرضا کیانی

خاک سپاری.........عبدالرضا کیانی ده کیانی

سواری برقت .....تا کوره ی خورشید...سپرش همی بسوخت ...فروافتاد ...زلهیب آتش ...اصلش بماند ...لیک ..اسبش برفت ..پسرک ز پدر متابعت ...همی نکرد ...بالهایی بساخت ...زموم ...دگرباره هوس ..پروازکرد ...به آسمان ..به آن دور دور ...آنگاه ...لهیب کوره ی تفتان ..بالش بسوخت ..همچون ..ایکاروس ...بردریای پرتلاطم ...فروبرفت ...جان بود.. کز..کالبدش ...برست ...داغش بردل ..پدر .. ...تاابد ... بماند .....این حدیث ...ناکامی ...نسل ..خاکسترنشین ...امروزین ...بشر است ...که .. ..به عبرت دوران  .. یادگار ...بماند ...به رسم وسنت...روزگار ...تا که ..جوانی کند ..همچنان ..آن جوان ....سواره برامواج آتش ..هرزمان و مکان ...پرواندارد ...ز گرگرفتن و سوزش تن ...زآئینه و پاکی صدق ...زجفای ایام ...وزخم ..دهان گشوده ی پیکرش ...جوان ..بباید جوانی کند ..بداند ...پدرارانند ..که پسر را...امروزه .. سپارند بخاک ..


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: بماند

بحرین 1 *بررسی جغرافیای تاریخی سیاسی خلیج فارس عبدالرضاکیانی ده کیانی

بحرین 1 *بررسی جغرافیای تاریخی سیاسی خلیج فارس

 *  عبدالرضاکیانی ده کیانی


مقالات منتشره حاصل تلاش درتحقیق وپژوهش علمی وادبی نگارنده می باشد تقاضادارد ضمن مطالعه هرگونه انتقاد یا پیشنهاد نسبت به موارد مطروحه را جهت ارتقاء سطح علمی مقاله فروگذار نفرموده و یاری فرمایید و از ذکر منبع ونام مولف جهت رعایت وجدان علمی وادبی ومراعات  قانون ومقررات ذیربط مساعدت نمایید *

با سپاس صمیمانه ...تنها صفحه کاربردی اینجانب عبدالرضا کیانی ده کیانی در قالب انگاره های اجتماعی و فرهنگی وشعرو ادب  ، (قلعه سرد کیان) در بلاگفا همین صفحه می باشد و مغایر آن معتبر نمی باشد ومنع قانونی دارد ضروری است مدیرمحترم  تدبیری اندیشد که قابلیت تمیز داد ن فراهم باشد    


                          معرفت به جنگ ،  موجب  حرمت خون شهیدان ،  ناظربر نفی جنگ  طلبی                                                                                  

                                                  متضمن عشق ورزی  به صلحی پایداراست،   

ــ

 معمولأ سرنوشت جنگ ها همانند انقلاب هاست  نتایج آن عمومآ بسیار دورتر از آنند که رهبرانشان انتظار داشته اند "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مطالعه تجاربی که گران برما رفته است" بیانگراین مدعاست که عبرت آموزی از گذشته وامعان نظربر آتیه  به هیچ وجه من الوجوه" مستلزم ترد جهان پیرامونی ومستقبل انزواگزینی نخواهد بود ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیباچه  "

*تاریخ  ایران معاصر سرشار است از فرازونشیب های سیاسی از برپایی جریانات و گروهای تأثیرگذار وشگرف که ضرورت بررسی تاریخی و تحلیلی هریک از این رخدادها و حوادث متشکله در قالب آسیب شناسی و کسب تجربه غیرمکررآن مشهود می باشد " محقق را وامی دارد منصفانه و غیر مغرضانه قلم زند و حرمت انسانی خویش و نگارش را محفوظ و ملحوظ همی دارد " از جمله این رخدادهای  تأثیرگذار بر روند تاریخی و سیاسی کشور نام خلیج فارس در طی اعصار قرون متمادی و بطور مستمر بچشم می خورد، حتی پیش از آن 

که آریائی نژادان ایرانی در فلات ایران استقرار یابند، آشوری

ها در  کتیبه های  خود  این  دریا  را  نا رمرتو  که  از  قدیم 

ترین اسامی خلیج فارس آورده اند ، این آبراهه مهم و تاریخی

در جهان  سابقه اش  به  حدود (قرن 5 ق م) می رسد و در این 

دوران  بود   که  به  استناد   مدارک  باستان   شناسی  نخستین 

همبستگی  های  اجتماعی  سرزمین  های  کرانه ای از طریق 

همین  آبراه  تأمین  می گردید،  که  در  هزاره های  آتی  نیز

استمرار یافته و  عاملی  موثر  در تعاملات فرهنگی و تجاری

بین  ایران  و  بین النهرین  و  سایر  سرزمین  های باستانی که 

واجد اهمیت خاصی بوده اند،


 بحرین 1 *بررسی جغرافیای تاریخی سیاسی خلیج فارس  عبدالرضاکیانی ده کیانی

کشورهای حاشیه جنوبی منطقه مجمع الجزایری که 690کیلومترمربع وسعت دارد[2] در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است، در میانۀ ساحل جنوبی خلیج فارس و در 30 کیلومتری ساحل شرقی عربستان قرار دارد، دارای 33 جزیره سنگی ـ اهکی است، اقلیم آن عمدتاً بیابانی است و ارتفاع آن جبل دخان با 150 متر ارتفاع است، دارای چشمه­های آب شیرین است، با آب و هوایی گرم و خشک و کم باران و در نواحی ساحلی گرم و مرطوب است، قبل از ورود اسلام به همین مجمع الجزایر، سرزمین­های جنوبی خلیج فارس از بصره تا عمان به بحرین معروف بودند،[3]

*در دوران عیلامی­ها که در انتهای دهانۀ رودخانه اروند برقرار بوده و اقتدار کامل در سواحل عربی خلیج فارس و شرق عربستان داشته و همین نفوذ را پادشاهان بابل و آشور و ایران در دوره هخامنشی هم داشته­اند*[4]
 در کتیبه­های قدیم آشوری اشاره به جزیره­ای به زبان اکادی[5] که آن را نی دوک کی[6] به آشوری تیلوون[7] یا دیلمون[8] آمده که گمان می­رود بحرین فعلی باشد، در لوحۀ سارگن (2872ق م) آمده که سارگن به دریای سفلی[9] و کشور سیاه پوستان رسید و جزیره نی دوک کی ویک بندر دیگر را متصرف شد، در ادامه آن آورده که نارام سین[10] جانشین سارگون شاه اپیراک[11] شاه ماجان[12] را شکست داده است، ماجان ترکیبی از (ما) به معنای کشتی زیرا اهالی دریانورد بودند بگونه ای که شاه او (دونگی)[13] (2450ق م) در کتیبه­های سومری ذکر نام (ماجان) یا (ملوخ خا)[14] با هم آمده است، ملوخ خا سرزمینی در سواحل جنوبی خلیج فارس بوده که بعدها تردد تا بحر احمر این نام به مغرب هم سرایت نمود، و بعدها آشوری ها حبشه را به نام ملوخ (ملوخا)نامیدند،در سفرهای دریائی مکانی را روبروی گرا و در چند مایلی آن جزیره تیلوس[15] (بحرین امروزی ) آمده که مرواریدش معروف است و مشابهتی بین اسامی تیلوس با تیروس و آرادوس وجود دارد، که در نوشته­های مورخین قدیم، استرابون و پلینی آمده است،

*(ادامه دارد )* عبدالرضاکیانی ده کیانی *


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: خلیج ,است، ,فارس ,تاریخی ,سیاسی ,بحرین ,خلیج فارس ,سیاسی خلیج ,تاریخی سیاسی ,جنوبی خلیج ,جغرافیای تاریخی ,جغرافیای تاریخی سیاسی ,1 *بررسی جغرافی

یک/یک/یک ..........عبدالرضا کیانی ده کیانی

                                                                                                                                              یک /   یک /   یک ***

نمی دانم            تو می دانی          که امروز هم                                               چو د یروز          بسان هر روز     ست          تعطیل       

        سحر گاهی              تیره و   تار   همچو      شامگاهان                                       پیشا روی        نمایان           می نماید       رخ     بر دیدار

 صدایی نیست                     حیاتی نیست                                                                   نفس ها           به  زحمت        در      فتاده   ست    اکنون

              جعبه          جادویی ام               اینک                                                                  ساز مخالف                  می سراید             امروز    

  ترکتازی               می کند                در         بزم           و       هم                              اندر          گه        این               رزم        ناپیدا        و  پنهانی

ولیکن          اندرونش             هیچ در هیچ  ا ست                           نخیزد          زان  حیاتی        نپوید    نعره اش اندر مماتی

                     تو گویی            یک / یک / یک   است                                           همچنان             تاریخ   بشر         امروز           

             عقربه      ی          حیاتش               فتاده       است                                                                     ز نفس              و   میل               و   پویایی

اندیشه      ای که        در     محاق  است      امروز                                             عقلی      که         در عتاب        است            امروز 

نوروز است               مقدمه اش                 لیک                                                روز          نو     ی  موعود       نیست               امروز

غایب است آن         مرکب       رهوار                                  در    این      روز     گار           وحشت زای          وانفسا                         

                  زان           چه                   بینی       اندرون                                                        این          کاسه ی            دو            چشم سر

           همچو    نعشی            مفلوک            در  مغاک                                       سرازیر       در       گور  ی ژرف       و       ناپیدا ست

                     تو گویی            که              یک / یک / یک   است                          همچنان         تاریخ   بشر         امروز          ****    


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: یک   است  

مقاله :بررسی اندیشه های الماوردی (ماوردی)با تکیه بر سپاه ارایی

هدف از تحقیق :بررسی اندیشه الماوردی (ماوردی)با تکیه برسپاه آرایی ...عبدالرضا کیانی

انگیزه غالب از نگارش این تحقیق تحت عنوان :  اندیشه های الماوردی (ماوردی )با تکیه بر سپاه آرایی می باشد که در واقع مطالعه و بررسی بخشی از رساله احکام سلطانیه فصل دیوان الجیش و در قالب تدبیر الحرب آن رساله میباشد ، به همین منظوراین تحقیق  با اتکا بر اسناد کتابخانه ای و مدارک و قرائن و شواهد تاریخی مستخرجه از منابع (متقدممتأخر)میباشد ،  لذا تمرکز محقق برفصول  4 و5  آن رساله که در قالب سپاه آرایی ومقدمه الجیش و سازمان نظامی پیشنهادی مولف تنظیم گردیده است  ، زیرا 3 مولفه ای  که موضوع بررسی این تحقیق قرار دارد ، شامل وظایف وویژه گیهای فرمانده و فرمانبر( رزمنده ) و کاربردعوارض زمین در صحنه نبرد در قالب  بررسی کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل آن می باشد  ، محقق اساسأدر مقام هیچگونه قضاوت تاریخی نسبت به موضوع تحقیق و مصادیق ارائه شده آن بر نیامده ، بلکه نظر دارد که هرچه فزونتر نسبت به شفاف سازی و زدودن زوایای تاریک و شبهات تاریخی در بستر زمانی ومکانی که تحقیق در ظرف و بستر آن انجام میپذیرد ( برآید) وبنا دارد که در این راه گامی ولو اندک برداشته باشد ، نظر به اینکه اصولأ در خصوص تحقیق حاضر کمتر مطلبی اخیرأ در نوشتجات مولفین با سبک و سیاق این تحقیق( بررسی با دیدگاه کاربردی نظامی ) مکتوب گردیده میتواند دارای تازه گی مطلب باشد ، بنابراین این تحقیق میتواند بنوعی راهگشایی جهت اقناء نظر مخاطبین خودنیز ملحوظ گردد   .

مقاصد اصلی از تحقیق

الف) دستیابی هرچه فزونتر به آثار ارزشمند قدما و علمای اهل علم و و مشاهیر این سرزمین که گاهأ مغفول مانده اند .

ب)تأثیرات متقابل (تعامل )فرادستان (فرماندهان ) و فرودستان(فرمانبران )در عرصه نبرد و اثرات متقابل با عنصر عوارض زمین (عرصه کارزار نظامی)در نوع آرایش و مانور رزمی و توان و کارایی جیش در مأموریت آفند و پدافند ، پیشروی یا عقب نشستن در معرکه رویارویی (جنگ) و در واقع تأثیرات سه جانبه ، فرمانده ،فرمانبر، زمین در یک آنالیز و تحلیل کمی(آماری) ، درهمان عصر و تعمیم آثار آن مطابق با عرصه های نظامی معاصر ،  در قالب اثربخشی چنین پیشنهاد ی (سپاه آرایی) و بررسی میزان موفقیت آن در صحنه عمل و اجرا ، مطابق امانت داری  و همان اصلوبی میباشد که الماوردی به قلم تحریردر آورده است ،

پرسش ها ،  فرضیات تحقیق

اصولأ در برخی آثار متقدمین در ادوار گذشته ، ذکر سناریوی نظامی به تناسب اهمیت و موقعیت زمانی و مکانی خویش را تألیف نموده اند که ذکر مصادیق برخی از این آثار شامل سیاست نامه ، خواجه نظام الملک  و تاریخ ابن خلدون و سیاست الحروب ، ابو سعید هرثمی شعرانی و شاهنامه ، فردوسی و عبید زاکانی که در طراحی جنگ موش و گربه ایجاز نموده است  ، همچنانکه در ادبیات سایر ملل شرق و غرب نیز موارد مشابهی موجود میباشد در چین سان تزو و مائو تسه  و در اروپا ، ناپلئون بناپارت  و فردریک کبیر و ماکیاول و آنتوان هانری ژومینی و کلوزویتز و ژنرال فون مولتگه و شیلیفن و اریک لوندروف و درروسیه تروتسکی و ژنرال سوکولوفسکی ودر امریکا آلفرد ماهان و ژنرال گرانت وژنرال شرمن قابل ذکرند و به باور استراتژیست های نظامی شیوه طراحیو نبوغ نظامی کورش پارسی و اسکندر مقدونی و ژولیوس سزار رومی جنبه اکادمیک درتدریس متون نظامی غرب  دارند وقهرآو بطور طبیعی اشتراکات و افتراقات چندی میان آراء ونظریات این اندیشمندان وجود دارد .

        در  خصوص  موضوع تحقیق پرسش ها یی قابل طرح میباشد،

1)     نقش هر یک از عناصر 3گانه رزم ( فرمانده فرمانبر-زمین )در عرصه نبرد به چه  میزان و نقش کدام عنصر بیشتر می باشد ؟

2)      تأثیر متقابل هرکدام از این عناصر  بردیگری چگونه می باشد؟

3)     اثرات سپاه آرایی موفق در فتوحات و تثبیت تحولات سیاسی- نظامی حکومت هابه چه میزان بوده میتواند باشد   ؟

4)     بطورمصداق نقش سپاه أرایی پیشنهادی الماوردی در موفقیت گسترش قلمرو و تثبیت حاکمیت سلاطین آل بویه چگونه قابل تفسیر می باشد  ؟

5)      سلاطین آل بویه  (علی عمادالدوله )و حسن (رکن الدوله )و احمد (معز الدوله ) با پیش فرض هایی چون معاصر الماوردی بودن و و اینکه  الماوردی نزد سلاطین آل بویه بسیار مورد احترام ومعزز دانسته میشده و تحولاتی را که در ارتش آل بویه در عناصر 3گانه (فرمانده فرمانبر-عرصه گسترده نبرد) همراه با فتوحات چشمگیر این سلسله تاریخی در دوران ضعف و سستی و فتور خلافت عباسی وقت حادث گردیده بطوری  که از خطه خوزستان تا همدان و فارس تا کرمان و بصره تا بغداد مرکز خلافت عباسی هم توسط سلاطین  آل بویه تسخیر گردید و حتی خلیفه نیز به اسارت وحبس آنها در آمده و عزل ونصب خلیفه را نیز بدست خود گرفته اند ، و این امکان را این سلاطین فاتح ایرانی داشته اند که همان زمان اعلام انقراض خلافت عباسیان را قبل از موعد آن  بنمایند ، که البته به  بدلایل نامشخص از انجام آن ظفره رفته اند ، تادوره  تهاجم مغول ( هلاکوخان ) این اتفاق واقعیت عملی بخود گرفت ،

6)      بنابراین موفقیت الگو ی پیشنهادی الماوردی درقالب الگوی تحول نظامی آل بویه وفتوحات عظیم کسب شده را از دیدگاه تحلیل کمی را چگونه می توان  بررسی نمود ؟

7)     چه عامل یا عواملی موجبات سربرآوردن نظامی و حاکمیت موفقیت آمیز آل بویه در قلمرو سرزمین ایران اسلامی در ایجاد چنین قشون قدرتمندو آماده رزم موثر بوده است ؟

لذا میتوان با توچه به پرسش های، فرضیاتی رابه عنوان پاسخ به شرح ذیل مطرح نمود ،

1)     اندیشه های نظامی  الماوردی با اتکا بر آرایش قشون رزمی در صحنه نبرد سلاطین آل بویه و نیل به موفقیت نظامی آن ها توانسته تأثیر گذار باشد ،

2)     آن گونه که در متون تاریخی مدون گردیده ، الماوردی عالم بزرگ شافعی مذهب همواره توسط سلاطین آل بویه معزز داشته میشده است ،

3)     از آثار متعدد الماوردی می توان آراء و عقاید وی در احکام سلطانیه بویژه دیوان الجیش واجد جذابیت موضوع و اهمیت  تازه گی مطلب از اهم مکتوبات ایشان بوده است ،

4)     با اتکا بر مقتضیات و شرایط زمان و مکان به مثابه بستر رخدادهای مقارن اوضاع حاکم در دوران سلاطین آل بویه بوده که خود بیانگر تئوریزه نمودن سیاست جهت تدبیر امور جنگ در این مقطع حساس زمانی آن هم در 3 مولفه ( فرمانده ، فرمانبر، زمین ) که اتفاقأ مورد تجزیه و تحلیل کمی تحقیق حاضرنیز می باشد ، و تأثیر متقابل آنها خود پاسخ اساسی به سئوالات این تحقیق می تواند باشد

5)     فتوحات نظامی آل بویه  و موقعیت ویژه سلاطین این دودمان در زمینه سپاه آرایی و تدبیر امورجنگ و ایجاد حکومت نیمه مستقل در راستای مرزهای ایرانی و تقارن آن با ارائه اندیشه نظامی الماوردی  میتواند بیانگر  الگو برداری از این اندیشه خلاق سپاه آرایی (الماوردی ) باشد،

        پیشینه تحقیق

محقق ضمن مطالعه و بررسی تحقیقات بطور  مستقل   از هم ،  چه در  خصوص سلاطین آل بویه و از سویی  مقام علمی و فقهی الماوردی را مورد ملاحظه قرار داده است ، اما تحقیقاتی مستقل بر پایه کاربرد نظامی اندیشه های الماوردی را بصورت جداگانه بخاطر ندارد ، فقد اینگونه  سابقه تحقیق بویژه در خصوص موضوع تازه که همانا تجزیه و تحلیل نظامی اندیشه الماوردی  ضرورت تام دارد زیرا  خود آغاز مسیری جدید است و در آتیه محققین زمینه آنالیز سایر آثار اندیشمندان ایرانی متقدم را وجه همت خویش قرار دهند ، تا فصل جدیدی درفراروی محققیندر زمره تحقیقات نظامی گشوده شود ،

1)     بررسی کاربردی در علوم نظامی و استراتژیک از متون متقدم که به مثابه گنجینه های ملی و ادبی و تاریخی کشور محسوبند ، مستلزم اطلاعات جامع و همه جانبه نگری در اینگونه متون ارزشمند می باشد که البته بنوبه خود کار پرزحمت و دشواری خواهد بود ،

2)     عدم استقبال محققین در زمینه مطالعه و بررسی نقش عامل نظامی در آثار و مفاخر ادبی هم دشوار و هم نیازمند تخصص نظامی می باشد و صبر و حوصله بسیار می طلبد ، زیرا در اکثر منابع  دوران  مختلف تاریخی اشارت مستقیم به موارد خاص نظامی بطور مستقل مبذول و مدون نگردیده است ، اصولأ آثار محدودی به شیوه این تحقیق مورد بررسی نظامی پرداخته شده است ،

 

روش تحقیق

تحقیق حاضر ترکیبی از روش  تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی با توجه به موضوع تحقیق می باشد ، محقق در بررسی انواع منابع اصلی و فرعی ( متقدم ) که شیوه سپاه آرایی را ارائه داده باشند با کمبود منابع تاریخی مرتبط مواجه بوده است ،

موانع و مشکلات بر سر راه تحقیق

همانگونه که قبلأ اشاره شد کمبود منابعی که مستقیمأ با موضوع انتخابی مرتبط باشد از موانع جدی برسرراه  تحقیق می باشد

1) کمبود مطالب مفید فایده و در واقع کاربردی و قابل بهره برداری و استفاده در قیاس با منابع بسیاری که در شقوق مختلف تاریخی در دسترس می باشد بطور مقایسه با اسناد ومدارکی که از دوره تاریخی بویژه آل بویه مقارن خلافت عباسیان بجای مانده و بنظر اندک می آیند  ، همچنین استخراج از آن ها مستلزم دشواری و صرف وقت زیادی  می باشد ، از موانع اینگونه تحقیقات تخصصی و کاربردی بشمار می روند ،

2) در ردیف موضوع تحقیق حاضر در آثار قدیم وجدید نیز دسترسی به تحقیقات مستقلی که بتوان به عنوان الگو و راهنمای این تحقیق از آن مدد جست نیز محقق باکمبود مواجه بوده ، و به همین لحاظ در جهت تنظیم مطالب  ضرورت نوعی ابتکار فردی را می طلبید ،

در همین جا لازم است محقق قبلأ از هرگونه کمبود و نارسایی و نواقص وکاستی در ذکر مطالب تحقیق اعلام معذوریت از مخاطب جسته و امید داشته باشد که با نظر اغماض بر ایرادات وارده توسط اهل فن و ادب به آن نگریسته شود تا در وقت مناسب و با فراغت بال امکان تصحیح و تکمیل تحقیق  مهیا شود ،

معرفی و نقد منابع

در این جا ضرورت دارد که به معرفی و  شرح  برخی منابع معتبر مورد استفاده در امر تحقیق حاضر پرداخته شود ،

1) الاحکام السلطانیه ، الماوردی (ماوردی)  بویژه فصل دیوان الجیش آن ، که مرجع اصلی این تحقیق می باشد .

2 رحله ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد بن خلدون ، از منابع معتبر تاریخ اسلام که در خصوص برج ها و باروها و قلعه های نظامی در آن ذکر آمده است ،

3 تاریخ تمدن در اسلام ، علی اصغر حلبی ،  1372 ش نشر اساطیر - نیز از کتب منبع در تاریخ تمدنی اسلام و معرفی علوم مختلف اسلامی با ذکر زندگینامه علما و فقها و سایر اندیشمندان متقدم و متأخر که خدمات ارزشمندی به تمدن اسلام ارائه نموده اند سرشار می باشد ،

 4الطبقات الشافعیه ، سبکی ،  محقق محمود  الطناحی و عبدافتاح محمد الجلو -  بیروت 1950 م که در خصوص علمای فقه و حدیث بویژه اهل سنت و مذاهب اربعه بحث می نماید ،

الارشاد الاریب ، نشردارالمأمون -1397 ه ق در خصوص فعالیت های علمی وفقهی الماوردی مطالبی را گردآوری و ارائه نموده است ،

6       کشف الظنون ، حاجی خلیفه   1310  ه ق و از منابع معتبر اسلامی می باشد ،

7النظریات السیاسیه الاسلامیه ، الرئیسی ، چاپ قاهره (مصر) 1957 م

8سیاست دفاعی –   از نشریت تحقیقی و پژوهشی مربوط به پژوهشکده دانشگاه امام حسین می باشد .

9        شرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحدید ،

10شذرات ، ابن عماد ، بیروت 1950 م

11وفیات ، ابن خلکان ،  نشرتهران ، نیز زندگینامه الماوردی را با شرح آثارمختلف وی را آورده است ،

12 الکامل فی التاریخ ، ابن اثیر ،  چاپ نورنبرگ 1966 م واز منابع متقدم و ارزشمند تاریخ اسلام می باشد

 

فصل بندی تحقیق

چکیده  ، روش تحقیق ، مقدمه ، آشنایی با الماوردی ،  شرح احکام سلطانی ، فصل دیوان الجیش ، سر برآوردن سلاطین آل بویه  ، اندیشه های الماوردی در مورد سپاه آرایی ، تدبیر امورجنگ ، فتوحات  آل بویه ، تعریف  فرمانده از دیدگاه الماوردی ، تعریف  فرمانبر ( رزمنده ) از دیدگاه الماوردی  ، تعریف( زمین )عرصه جنگ ، تجزیه و تحلیل کمی (آماری ) در اندیشه سپاه آرایی الماوردی ،  


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: تحقیق ,نظامی ,الماوردی ,     ,بررسی ,بویه ,سپاه آرایی ,الماوردی ماوردی ,تحقیق حاضر ,دیوان الجیش ,موضوع تحقیق ,سپاه آرایی الماوردی

جدول نرخ اجناس مصرفی دوره قاجار در یک نگاه ...مقاله بررسی اختصاری تاریخ قاجار...مهندس عبدالرضا کیانی

سوگن مترجم سفیر وقت فرانسه در دوره قاجاریه در تهران می گوید که ،ازجهت هزينه و مخارج زندگي نمايندگان تجاري و سياسي كه از اروپا راهي ايران مي شدند به نقل از سوگون 4 حداقل بايد مواجب آنها 100تومان باشد چراكه در تهران كرايه ماهيانه مهمانخانه 35تومان است يا جاره ماهيانه خانه حدود 12تا20تومان براي خانه اي حدود 2تا5 اتاقه باآشپزخانه و زيرزمين كرايه تعيين مي شد ،قيمت نان را هرمن 2قران و گوشت گوسفندي را هرمن 8قران وگوشت گاو را هرمن 4قران وبرنج هرمن 5/2 قران ذكرنموده است ،چنانچه مي گويد، قيمت حمل و نقل گران است و هر نماينده اروپايي در تهران نبايد به جزلباس وكفش وپارچه اسباب سنگين خانه اس را همراه آورد زيرا در ايران اغلب لوازم و وسايل خانه بخوبي ساخته مي شوند،و نمايندگان دول خارجي چون ماليات نمي پردازند و لوازمي راكه همراه ميآورند هم از حق گمركي معافيت دارند ، راه هاي تردد داخلي و تجاري راه شمال و اصفهان به تران و راه جنوبي ايران و راه هاي آذربايجان و تبريز امكان اتصال به روسيه و تفليس و جلفا و بمبئي و كراچي هم وجود دارد.

 

جدول نرخ اجناس مصرفي

 

قيمت

واحد

جنس

ردیف

23 قران

خروار

گندم ساوجبلاغ

1

25 قران

خروار

گندم شهري

2

12 قران

خروار

جو

3

6 قران

خروار

كاه

4

5تا6 قران

خروار

زغال چوبي

5

1 پول

من

نان

6

1000دينار

من

گوشت

7

5/10 شاهي

من

برنج

8

2 ريال

من

روغن

9

8 قران

خروار

هيزم

10

1تومان و15ريال

من

پنير

11

5تا12 قران

تبريزي

صابون

12

15 تومان

100 دانه

تخم مرغ

13

17تا1/17 قران

4 من

نفت

14

25تا30 قران

تبريزي

قند

15

21 قران

تبريزي

شكر

16

28تا34 قران

تبريزي

چاي

17

20 قران

2 من

پنيرخيكي

18

6 قران

2 من

ماست كوزه

19

5تا5/5 قران

2 من

پياز

20

5/3تا4 قران 1

2 من

زغال باغي

21

 جدول در 1271 ه.ق نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه ش 200 می باشد.


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: قران ,خروار ,تبريزي ,هرمن ,خانه ,تهران ,قران خروار ,قران تبريزي ,خروار گندم

مقاله : بررسی و مطالعه فلسفه امانوئل کانت عبدالرضا کیانی ده کیانی

تجارب روزمره در زندگی هر کدام از ما می آموزد،که جهت درک صحیح محیط پیرامونی خویش و جهت کسب آگاهی عمیق و واقعی در اطراف زندگی جهان و مکان که برآن زندگی می کنیم باید به یک سیستم علمی پیوسته متکی باشیم، نیاز انسان به چنین سیستم علمی فقط برای توجیه علل و انگیزه های وجودی واقعیات نیست بلکه انسان به کمک این سیستم علمی خواهد توانست مکان و موقعیت خود را در جهان تشخیص دهد و بر حوادث و واقعیات پیرامونی خود تأثیر مثبتی برجای گذارد و بدینوسیله در نبرد بخاطر رهایی انسان، فعالانه شرکت جوید، بعبارتی درک واقعیات محیطی تنها از راه صحیح جهان که حاوی مسایل مربوط به زندگی، مجموعة جهان و پدیده های آن می باشد میسر است، بیاری فلسفه به چنین درک و شناختی ره می توان جست، بنابراین فلسفه درکنار سایر علوم از نیازهای ناگزیر سازندگان دنیای نوین است زیرا فلسفه حس کنجاوی آنها را وسعت می بخشد و به انسان امکان می دهد به شیوة اندیشمندانه ای با رویدادهای جهان برخورد نماید، در آخرین کلام فلسفه موجب گسترش افق دید انسان می شود بی جهت نیست که واژة فلسفه در عهد یونان باستان به معنی دوستداری حکمت و دانش بود، لذا باید در نظر داشت که همة مکاتب فلسفی دارای حقیقت واحدی نیستند، فلاسفه برحسب موقعیت اجتماعی خویش هر یک فلسفه‌ای که مبتنی بر علم است و ادراک علمی از جهان بدست دهد مدنظر قرار گیرد، زیرا فلسفة قوانین عام حاکم بر دگرگونی مجموعة جهان را بررسی می‌نماید، و فلسفه علمی است مبتنی بر قوانین عام وکلی تغییر و تطور طبیعت، جامعه و اندیشة بشری و فلسفه در بررسی ها و استنتاج خود از سایر علوم بهره می برد، بنابراین قضیة فلسفه این است که از تجهیز انسان به شیوه‌ای از اندیشیدن دربارة جهان بگوید، اما انسان ها درک واحدی از جهان ندارند، برخی به اندیشه های علمی و مترقی گرائیده و برخی دیگر معتقد به افکار غیرعلمی و حتی ارتجاعی می باشند و این وجه اختلاف که خود محصول شرایط زندگی اجتماعی هر فرد است، آن که ستم کند و آن که ستم بیند بدیهی است درک واحدی نسبت به جهان ندارند، و در جوامعی که طبقات گوناگون در آن زیست می کنند، توقع وجود ادراک واحد نسبت به جهان انتظاری عبث و بیهوده است، پس فلسفه باید همیشه خود را متعهد و مسئول ببیند، و از منافع جامعه دفاع نماید، با این مقدمه می خواهیم که وارد متن تحقیق شویم، در فلسفة امانوئل کانت و نقادی وی در خصوص این معرفت با محدود ساختن قلمرو آن که بیشتر متوجة ارزش سازندگی آن می شود و به این نتیجه می رسد که به خود (شیءِ) نمی توان دسترسی پیدا کرد[1] ولی ساختمان اساسی نمودها در تحت فرمان فعالیت متحد کنندة ذهنی است که شرایط خود را بر آن ها تحمیل می کند، متدی که تعادل کانتی جهت اثبات وجود و تعیین شکل این شرایط به کار می برد، در واقع تشویق دائمی است به جهت اهدافی که نتایج آن ها پیشرفت مذهب اصالت تصور(ایده آلیسم) است و ما را درخصوص هر معلومی که در اختیارداریم به شکل غیرقابل مقاومتی تحریک می کند که درصدد کشف یک ساختمان ذهنی برآئیم، اهمیتی که ایده الیسم در فلسفة کانت می یابد در مورد بحث در اخلاق از نظر این فیلسوف به حدی کامل می شود که اجتناب ناپذیر است، آن جا که از نظر وی، غایت و هدف اخلاقی تنها چیزی است که ارزش امری مطلق را دارد و باید این جهان در مقابل فعالیت (من) که همان ارادة اخلاقی وآزادی است سر فرود آورد.[1] . دو.یاخوت و پودوست نیک- الفبای فلسفه ترجمة کاظم رشیدی انتشارات توکا


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: جهان ,فلسفه ,انسان ,علمی ,زندگی ,است، ,سیستم علمی ,امانوئل کانت ,جهان ندارند، ,سایر علوم ,مجموعة جهان

عراق،جغرافیای تاریخی: کشورهای حاشیۀ شمالی منطقه* عبدالرضاکیانی ده کیانی

    عراق *   جغرافیای تاریخی: کشورهای حاشیۀ شمالی منطقه 

       * عبدالرضاکیانی ده کیانی

       اصولاً استقلال کشورهای حاشیۀ خلیج فارس عمدتاً به یک دهه بعد از جنگ بین الملل(2)برمی­گردد،  که بر اساس خطوط مرزی تعریف شده خاصه توسط بریتانیا به ادله سیاسی که خود آتشی زیر خاکستر اختلافات حاضر و مناقشات آتی در منطقه خواهد بود نه براساس تمایزات طبیعی و فرهنگی و جغرافیایی، شکل گرفته باشد، با اوج گیری تمایلات استقلال طلبانه و مبارزات آزادیبخش بعد از اتمام جنگ خانمانسوز دوم استعمارگران مستعمره­دار را وادار به عقب­نشینی نمود، زیرا جهت گیری افکار عمومی جهان پذیرای حضور سیستم نظامی بر ملل ستم دیده نبود و استعمار نو جایگزین استعمار کهن گردیده بود، وجود منابع غنی و سرشار منطقه، ارتباط دریائی و هوائی و موقعیت استراتژیک و نظامی و تجاری و اهمیت حیاتی این منطقه استعمارگران را به چاره اندیشی انداخت، تا در جهت حفظ منافع مستمر و پایدار به برنامه ریزی دراز مدت و گسترش نفوذ نامرئی خود دست بیازند، از جمله کشورهایی که از امپراطوری عثمانی مجزا گردید کشور عراق است،

1-1-4 پیشینۀ تاریخی،

این سرزمین در گذشته تاریخی خود بین النهرین آمده که از تمدن­های کهن آسیایی است، در حدود (35 قرن ق م) سامی­ها به این سامان مهاجرت نمودند،

سومری ها  در شمال آن تمدن آشور را بنا نهادند

* در(قرن 3 ق م) عراق تحت سلطه اشکانیان و بعد از آن نیز جزء ساسانیان بوده است *

در (13ه/634 م) با تهاجم اعراب مسلمان جزء حکومت اسلام درآمد، در (قرن اول ه) مرکز حکومت علی (ع) در کوفه بناگذارده شد .

و در (61ه) حادثه کربلا (شهادت امام حسین (ع) و یارانش) در کربلا توسط یزیدبن معاویه بوقوع پیوست، دوران خلفای عباسی محل خلافت آنها بغداد بود

 و در (656 ه/ 1258م) مغول ها عراق را متصرف شدند تا (1411م) جزء قلمرو آنها بود و بعد آن در زمان امرای آق قویونلو در تصرف آنان بود،

*دوره صفویه عراق بخشی ازکشورایران گردید در(1535 م) توسط عثمانی ها متصرف شد*

 تا جنگ بین الملل (1) تحت تسلط دولت عثمانی بود،[1] با آغاز جنگ بریتانیا با تصرف بندر فاو در دهانۀ شط العرب سرپرسی سایکس حکمران عراق شد و در (1920م) عراق و فلسطین تحت قیمومیت انگلسی­ها درآمد[2]،

و در همان سال سلطنت ملک فیصل بر سر کار آمد و در (1932م) عراق رسماً استقلال خود را اعلام نمود،[3] در (1958م) با کودتای عبدالکریم قاسم اعلام جمهوری نمود در (1968م) کودتای حزب بعث باعث برکناری عبدالرحمان عارف و بر سر کار آمدن حسن البکر و تشکیل شورای انقلاب[4] گردید،

وی نیز در (1979م) تحت فشار معاونش صدام­حسین ناچار به استعفا گردید،

* در (1359 ش/ 1980م) وی بعد از برخی تحرکات مرزی رسماً جنگی را علیه ایران آغاز نمود که[5] 8 سال به طول انجامید(1988م) و با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل ترک مخاصمه گردید*

عراق در (1369 ش/1991 م) به همسایۀ کوچک خود (کویت) تهاجم و آن را اشغال نمود، و طی جنگ 43 روزه بین آن کشور و نیروهای چند ملیتی ناچار به خروج از کویت گردید،

*تهاجم امریکا و برخی دول غربی منجر به سقوط رژیم حاکم بر عراق گردید*

عراق در ایام پیشین سورستان خوانده می­شد، عرب ها نیمۀ شمالی بین النهرین را الجزیره و نیمۀ جنوبی آن را عراق می­خواندند،

برخی نیز عراق را به معنای زمین ساحلی و برخی نیز به معنای ریشه آورده اند زیرا درخت در این سرزمین بسیار است و گروهی نیز معرب ایران شهر گفته­اند و از کلمۀ فارسی ایراه (کرانه) گرفته اند و عراق را سواد هم خوانده­اند، در گذشته دور عراقان و عراقین (دو عراق) هم گفته­اند، عراق عجم و عراق عرب با همین دو صفت تمیز داده شده­اند،[6]

 

2-1-4- قلمرو و حدود و وسعت، جمعیت

در کناره شمال غربی خلیج فارس بین 29 درجه و 37 درجه عرض شمالی و 38 درجه و 49درجه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ واقع شده،

 کوههای عراق بیشتر در نواحی شمالی و شمال غربی واقع اند و کوههای اورامان دنباله کوههای کردستان ایران است،

 حمرین در شمال شرقی واقع و از مهمترین قله­های آن کاله­شین به ارتفاع 3270 متر است،[7] بخش وسیع عراق را جلگه تشکیل می دهد، رودهای دراز و سیلابی دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه گرفته با طی مسیر طولانی[8] در القرنه در بالای بصره بهم پیوسته و اروند رود را ایجاد می نماید، بعد از طی 190 کیلومتر[9] به خلیج فارس می ریزد.

و سایر رودهای عراق رازاب کوچک زاب بزرگ و دیاله[10] هوا در نواحی شمالی معتدل کوهستانی در نواحی مرکزی گرم و مرطوب و در نواحی غربی گرم و خشک و بلندترین نقطه آن 3607 متر است، عمده محصول آن غلات و خرما و برنج و ذرت و ارزن و میوه­جات است بیش از 8 میلیون اصله نخل دارد،

و بزرگترین کشور خرما خیز است، (80 درصد) خرمای بازرگانی جهان را دارد،

دارای 3 بندر بصره و ام القصر وفاواست[11] بندر فاو در کنار دلتای اروند رود قرار دارد[12] و دارای 18 استان و 95 درصد مردم آن مسلمان با اکثریت شیعه 63درصد می­باشد[13] واحد پول آن دینار برابر 4/3 دلار است،

روابط عراق با شوروی از (1351 ش/1972م) مطابق قراردادی منعقد گردید، در (1363 ش/ 1984م) بعد از 18 سال قطع رابطه با امریکا به تجدید روابط کامل دیپلماتیک با آن کشور اقدام نمود[14] 

دارای اقتصاد تک محصولی 96 درصد عایدات از درآمد نفتی است و دارای صنایع مونتاژ است،

کوفه و نجف و کربلا و سامرا و کاظمین از شهرهای مذهبی شیعه هستند که بارگاه مقدس امامان شیعه، حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) و امام موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی(ع) و امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) و مرقد تعدادی یاوران اهلبیت در کشور عراق، قرار دارند،

 علاوه بر شیعیان و اهل سنت فرقه­های نستوری و یعقوبی و کلدانی و کاتولیک سریانی وارمینان گرگوریوسی و سایر اقلیت­های چون یهودی­ها و یزیدی­ها و صابئین وجود دارند،[15][1] در خلال سالهای (1638- 1625م) عراق مجدداً در تصرف ایران در آمد،

[2] تیمومیت بعد از جنگ بین الملل(1) جامعه ملل برخی مستمرات کشورهای مغلوب در جنگ را مناسب استقلال نیافت و در اختیار دول متفق قرار داد تا سرپرستی آنها زیر نظر کمیسیون قیمومیت جامعه ملل انجام دهند،

[3] امیر (ابراهیمی) عبدالرضا ـ خلیج فارس ص 87

[4] حزب بعث توسط میشل عفلق و صلاح الدین بیطار با تکیه بر ناسیونالیم عرب و برخی عناوین سوسیالیستی بوده، و از تعالیم استعماری انگلیس نشأت گرفت،

[5] الهی دکتر همایون ـ ضرورت تداوم دفاع مقدس ص 8-4

[6] مصاحب غلامحسین دائره المعارف فارسی ج 2 تهران نشر حبیبی ص 87

[7] شاملویی حبیب ـ جغرافیای کامل جهان ص 207

[8] دجله 1850 کیلومتر و فرات 4700 کیلومتر طول دارد،

[9] احتسابیان احمد ـ جغرافیای کشورهای آسیای غربی و همجوار ایران ص 25 150 کیلومتر آورده است،

[10] مصاحب غلامحسین دا ئره المعارف فارسی ج 2 تهران نشر حبیبی ص 1703

[11] الهی دکتر همایون ـ خلیج فارس ومسائل آن نشر قومس 1382 ص 136

[12] مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ص 68 ـ20

[13] دلدم اسکندر ـ سلطه جویان و استعمارگران در خلیج فارس نشر نوین سال 1363 ص 320

[14] Tournal of commerce, April 7, 1987

[15]مصاحب غلامحسین دائره المعارف فارسی همان منبع صص 1703 ـ 1702


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: عراق ,است، ,خلیج ,شمالی ,امام ,فارس ,خلیج فارس ,المعارف فارسی ,مصاحب غلامحسین ,غلامحسین دائره ,دائره المعارف ,دائره المعارف فارسی ,غلامحسین دائ

مناسبات خارجی (سیاسی - اقتصادی)انگلیس با ایران تکیه بر خلیج فارس عبدالرضا کیانی ده کیانی

هدف از تحقیق

نگارش این تحقیق تحت عنوان ، بررسی تحلیل (کمی-کیفی) مناسبات خارجي(سياسي اقتصادي) انگليس با ايران با تكيه بر خليج فارس مي باشد،که با اتکا بر اسناد کتابخانه ای و مدارک و قرائن و شواهد تاریخی انجام پذیرفته است این تحقیق اساسأدر مقام هیچگونه قضاوت تاریخی نسبت به موضوع تحقیق و مصادیق ارائه شده بر نیامده ، بلکه نظر دارد که هرچه فزونتر نسبت به شفاف سازی و زدودن زوایای تاریک و شبهات تاریخی در بستر زمان ومکانی که تحقیق در ظرف و بستر آن انجام میپذیرد گامی ولو اندک برداشته باشد ، نظر به اینکه در خصوص تحقیق حاضر مطا لبی چند اخیرأ در جراید و نوشتجات مولفین با سبک و سیاق این تحقیق مکتوب گردیده است ، بنابراین این تحقیق میتواند راهگشایی جهت اقناء نظر مخاطبین خود باشد .

مقاصد اصلی از تحقیق

الف) آشنا شدن هرچه بیشتر مخاطب با نحوه ارتباط متقابل دولتین در صحنه دیپلماسی و خواسته های کشور های متبوع بویژه استعماری وقت انگلیس و حتي برخي كشورها همچون روسیه و فرانسه و هلند و امريكا  در زمره شطرنج سیاسی خاورمیانه بویژه از عهد صفويه تا امروز ذكر به ميان آمده است اما محور تحقيق همانا بررسي تحولات خارجي با انگليس بويژه در كرانه ها و پس كرانه هاي خليج فارس مي باشد ،

ب) شاخصه و نمودها و نیز عملکرد سفرا و کنسولگری های دولتین خاصه انگلیسی ها  از طريق سفارت متبوعه در تهران (قلهک ) ولندن و ساير اقدامات استعماري بريتانيا در ايران آنهم عمدتأ پايتخت و بويژه كرانه هاي جنوبي كشور را در بر ميگيرد، که مترادف با دخالت سیاسی تلقی خواهد گردید .

ج) تأثیرات متقابل (تعامل )یا تأثرات یکجانبه در روابط دولتین و وزرای خارجه و سفرا و کنسولگری های دول انگلیس وایران ، برسر مسائل مبتلابه دیپلماسی و یکجانبه نگری دول استعماري از جمله بريتانيا درعهد استعمارگری و منفعت طلبی سیاسی-اقتصادی در کشورهای طرف مقابل ، و امتیاز طلبی و رقابت با رقبای سیاسی ،

د) بستر تاریخی دوران صفويه  و بعد آن  تا ظهور نهضت مشروطه خواهی مردم ایران تا كنون  میباشد که دولت انگليس  نسبت به این کنش هاي سياسي اقتصادي ناچار به ابراز واکنش سیاسی میگردند ،

 

پرسش ها ،فرضیات تحقیق

در خصوص دوران صفويه و سلسله هاي بعدي تحقیقات بسیار مفصل توسط اندیشمندان داخلی و خارجی معاصر انجام پذیرفته است ،که قابل انکار نمیباشد ،لیکن بصورت کلی یا حول محور برآمدن تاريخي صفوي ها بوده یا استبداد دربار یا سلاطین و شاهزادگان و والیان ایالات و ولايات  مربوطه را در بر میگرند،اما در خصوص روابط دیپلماتیک دولت يران با انگليس  و بالاخص نقش سفارت خانه ها و کنسولگری هاو وزارت خارجه و بررسی و مطالعه اسنادی وزارت های خارجه دولتین به نسبت کمتر تحقیق جامع و همه جانبه نگر صورت گرفته است ،ضرورت بررسی این مقوله اجتناب ناپذیر میباشد ،اصولأ سیاست دولتی انگليس نسبت به ایران دوران صفويه آغاز ورود مبحث رفت و آمدهاي سياسي طرفين بوده است كه  با نوسانات رفتاری بسیاری همراه بوده است ،که نیاز به کالبد شکافی بیشتری دارد ،گرچه در نحوه ارائه دیپلماسی دولتین اشتراکات و افتراقی چند مشهود است  ،  در این باب پرسش هایی چند نیز قابل طرح میباشند .

الف) پیشینه تاریخی دولتین بویژه دولت انگلیس با ایران بطور فعال به دوران صفوی ها بازگشت دارد که مقارن ورود برادران آنتونی و رابرت شرلی و برخی دیگر از سیاحان و تجار و سفرا ی آن دیار قابل بررسی میباشد ، آیا ضرورتأ اینگونه مراودات سیاسی تجاری تأثیرات عمده ای را از خود بجای گزارده اند ؟

ب) جگونه نقش سیاست های دیپلماتیک انگلیسی ها در تحولات سیاسی اجتماعی کشور  از آن ايام تا به كنون  تأثیرات جدی را بر جای گزارده است ؟ 

ج) فزایندگی نقش دیپلماتیک انگلیس ها و به تبع آن ساير استعمارگران در تحولات سیاسی ایران عهدصفوي به بعد با روند پیشرفت انقلابیون مشروطه خواه تا ژاندارمي در خليج فارس در عهد پهلوي دوم چگونه سرعت و شیب فزاینده تری را به خود گرفته است ؟

د) آیا نقش مخرب و دخالت جویانه  بويژه سفارت انگليس در مقدورات دربار و ولایات و حتی تصمیم گیری های رجال سیاسی عهدصفوي وبخصوص گستردگي آن در عهد قاجاريه و حتي اوان وبعد پيروزي نهضت مشروطه  قابلیت انکار دارد؟

ر)  چگونه بررسی اسناد منتشره سفارتین رد پای نفوذ فزاینده دیپلماتیک انگلیس ها و حتي رقیبشان روس ها را در دربار دولت هاي مختلف ايران تا كنون را مشهود میسازند ؟

اکنون میتوان با توجه با این پرسش ها ، فرضیاتی را تحت عنوان پاسخ طرح نمود که به شرح ذیل میباشند

الف) ضرورت دارد که تجزیه و تحلیل علمی و اکادمیک از تحولات ایران در آستانه برآمدن صفوي ها و افشاريه و زنديه و قاجاريه تا پهلوي ها تاكنون انجام پذیرد تا بتوان ارزیابی درستی را از چگونگی وقوع این تحولات سياسي اقتصادي  و اجتماعي بويژه در كرانه ها و پس كرانه هاي درياي جنوبي كشور ( خليج فارس ) که اثرات گسترده  ای را در آینده بر ساير جوامع بویژه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس عربی در ده های بعد برجای گزارده آشناگردید .

ب) بطور مثال نقش انگليس مقارن بسترسازي  نهضت مشروطه خواهی مردم ایران بعد از عهد ناصري كه دوران بيخبري و اختناق حاكم بر كشور بود، در شرایطی فراهم گردید که جامعه ایرانی بالغ بر80 درصد آن از جوامع غیرشهری بوده اند که در روستاها بصورت زارع برزمین های اربابان کشت و زرع مینمودند و جامعه عشایری نیز به دامداری و کوچ روی اشتغال داشتند و مالکیت وسیع عمومی در اختیار دولت ، خوانین ، والیان بوده است و نسبت عشایر به روستانشینان 30 به 50 درصد تخمین زده میشد ،

ج) تضاد منافع دولتیناستعماري باانگلیس ها ، گاهأامتیاز خواهی متقابل و یارگیری سیاسی از بین رجل درباری در قالب انگلو و روسو و عثمانو (فيل)ها بود ه که جلب منفعت دول استعماری در(شمال - جنوب ) ایران  وجهه همت آنان قرار میگرفت .

د) بررسی اسناد منتشره وزارت خارجه انگلیس در خلال ايام صفوي تا كنون اگرمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند بيانگر تعديات سياسي اقتصادي بسياري خواهد بود كه بذ سرنوشت محتوم احاد جامعه ايراني تأثير غم انگيزي را بجاي گزارده است كه تبعات آن هنوز هويدا ميباشند، ،

ر) قابل توجه است که مفاد اسناد منتشره سفارت انگلیس در تهران را دامنه وسیعی از وقایع داخلی کشور ایران را تشکیل میدهند ، از کلی ترین تا  پیش پا افتاده ترین وقایع ، همچون بیماری فرزند رجال درباریان و سفر دولتمردان و شورش های داخلی ایلات و عشایر و سرحدات و سرکوبی آزادیخواهان و اوضاع اندرونی دربارها و روحیات  مذبذب برخي شاهان و  حتي تأیید صلاحیت برخي  رجال سیاسی کشوردر عهود مختلف و آمار تعداد قشون و نقش علمای نجف و کربلا و حمایت از شاهزادهگان در ايام بعدي و تشویق مخالفین را سفارتخانه دولت استعماري انگليس و ساير رقباي سياسي اش  نعل به نعل دنبال مینمودند .

پیشینه تحقیق

کسب اطلاع محقق از تحقیقات انجام شده در خصوص ارتباط دولت ايران عهد صفوي به بعد که دامنه وسیعی از پژوهش های اندیشمندان داخلی و خارجی را در بر میگیرد روبه تزاید است ، لیکن در خصوص تحقیقات کاربردی بر اسناد رسمی منتشره دیپلماتیک دولت هاي استعمارگر و سفارتخانه های متبوعه در قالب تجزیه و تحلیل کمی بخش اندکی از این تحقیقات را شامل میگردد و ضرورت  تحقیق در این خصوص همچنان از اولویت بالایی برخوردار میباشد و فقدان اینگونه تحقیقات کمی (آماری )و کیفی بویژه در مورد اسناد سیاسی منتشره ، می تواند تأثيرات ناگواري بدنبال داشته باشد

الف) بعلت عدم در دسترس بودن اینکونه اسناد دیپلماتیک باشد که در انحصار وزارت خارجه دولتین میباشد و برخی جنبه طبقه بندی شده دارند بنابراین امکان دسترسی به اطلاعات جامع را با محدودیت مواجه میسازد و محقق را از تلاش همه جانبه و کارشناسی نسبت به بررسی اسناد محروم مینماید .

ب) عدم استقبال محققین از پرداختن به اینگونه امور تحقیقی که با دشواری دسترسی به استناد مترادف میباشد از عوامل بازدارنده امر تحقیق براسناد دیپلماتیک میباشد و از طرفی فقد دسترسی به اسناد سفارتین و وزارت خارجه دولتین مانع اشاره مستقیم و مدون به اینگونه حیطه های تحقیقاتی میگردد ،و از میزان تحقیقات موثر و مفید در بررسی اسناد می کاهد و دسترسی مخاطب به اینگونه مطالعات مفید را نیز با دشواری مواجه میسازد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر ترکیبی از روش های تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی و در واقع علمی گرایانه با توجه به موضوع تحقیق ضرورت جمع آوری اسناد و مکاتبات و مراسلات و کتب مورد  نیاز وطبقه بندی داده ها و اقدام به فیش برداری و در مرحله بعدی نیز تجزیه وتحلیل و استنتاج داده ها در قالبی مدون و قابل ارائه میگردد ، محقق ضرورتأ به مطالعه و بررسی منابع اصلی و فرعی و گردآوری مطالب مفید فایده و دسته بندی و تدوین اطلاعات گردیده است .

موانع و مشکلات برسر راه تحقیق

همانگونه که قبلأ اشارت رفت برخی از موانع و مشکلات دسترسی به اسناد رسمی دولتین و سفارتین و وزارت خارجه لحاظ گردیده اند مانع و رادع محقق در امر تحقیق میباشد ، بنابراین در ارائه اینگونه تحقیقات مشکلات اساسی در مقابل محقق موجود میباشد .

الف) عدم امکان دسترسی ازیک جهت و کمبود مطالب مفید فایده و قابل بهره برداری از جهت دیگر در قیاس با بسیاری اسناد و مدارک و کتب که از دوران تاريخي صفويه   و سربرآوردن ساير سلسله هاي تاريخي ايراني بعدي كه به جز پهلوي ها عمدتأ از طريق اقوام وعشاير برسر كار آمده اند ، ، اسنادرسمی دول بیگانه که بتوان در یک محدوده تاریخی مورد بررسی وتحلیل واقع گردد به مراتب اندک میباشند و استخراج آن ها نیز همچنان با دشواری و صرف وقت بسی دشوار مواجه میگردد .

ب) کمبود یا فقد منابع اصلی تحقیق داخلی وخارجی ، که بتوان در زمره الگو برداری و راهنمای تحقیق قرار گیرند برخلاف تحقیقات بسیاری که امکان دسترسی به منابع آن سهل و آسان میباشد و از منابع و الگوهای چندی میتوان مدد جست متفاوت میباشد ،و محقق را وامیدارد که نسبت به سنت بدعت جویی و ابتکار شخصی در تهیه و تنظیم تحقیق مورد نظر خویش روی آورد ،

بدیهی است محقق قبلأاز حصول هرگونه نتیجه ای  از هرگونه نارسایی و نواقص در حین انجام کار و کاستی های محتمل معذوریت می طلبد  و امید مند است که با نظر اغماض بر ایرادات مخاطب اهل ادب و تألیف بنگرند تا در فرصت مقتضی امکان تصحیح و تکمیل تحقیق فراهم آید .

معرفی و نقد منابع تحقیق

بجاست که به معرفی و شرح برخی از منابع ارزشمند مورد استفاده در تحقیق اشارت گردد.

1) کتاب ایران و مسئله ایرانی تألیف لرد کرزون ،اثری معتبر در امور خاورمیانه و آبراهه خلیج فارس و در این تحقیق از آمار نفوس وجمعیت کشور در دوره قبل از  قاجارنیز ذکر می آورد و معتقد است که جمعیت این دوره تاریخی بیشتر از دوره بعدی  آن بوده است  ،

2) شاردن محقق فرانسوی نیز ابراز میدارد که که جمعیت ایران در دوران هخامنشی 50 میلیون نفر بوده و در عهد صفویه 40 میلیون نفر ودرعهد قاجارها با کاهش زیادی همراه بوده وبه زحمت به  8تا10 میلیون نفر میرسد وبطور مثال ، ادله آن را دهات متروکه وتخریب قنات ها و کاهش حاصلخیزی مزارع و سن پایین ازدواج و مهاجرت های پیاپی خواسته یا ناخواسته را ذکر مینماید .و برخی اندیشمندان غربی نیز از عواملی چون وضع نامساعد زنان و آسان گیری طلاق وپیری زودرس و طولانی بودن دوران شیرخوارگی اطفال و تحلیل قوه تولید نسل وعدم مساعدت بهداشتی و تلفات ناشی از بیماری های اپیدمیک وفقد تلقیح واکسن ابله و سایر بیماری ها و تلف اطفال و جنگ ها و مهاجرت گسترده و اسارت و فروش اسرا و شورش ها ی داخلی و تلفات سربازان مادام العمر در پادگان ها وقحطی و خشکسالی و نقصان محصول از تگرگ و بارش برف و باران خسارت زا و عدم راه های قابل دسترسی و بسیاری عوامل طبیعی و غیرطبیعی دیگر را برشمرده است که قابل توجه میباشند .

·       کتاب آبی منتشره وزارت امور خارجه ایران در بخشی از آن که حاوی اسنادرسمی مبادله شده بین سفارتین ایران و انگلیس و روسیه با یکدیگر  با وزرای خارجه متبوعه مي باشد.

·       -روبین باری -جنگ قدرت ها در ایران ترجمه محمود مشرقی- تهران- نشرآشتیانی 1366

 

·       -گرمون استغان رای چالش برای قدرت و ثروت

·       نوایی عبدالحسین ـ روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه

·       [1] شهبازی عبدالله ـ مقدمه ای بر شناخت ایلات و عشایر نشر نی ج 1 سال 1369 تهران

·       [1] شعبان دکتر رضا ... تاریخ تحولات ایران در دوره افشاریه و زند

·       وثوقی دکتر محمد باقر ـ تاریخ خلیج فاس و سرزمین های همجوار نشر دانشگاه پیام نور ج 1 سال 1386

·       فرمرزی احمد کریم خان زند و خلیج فارس ج 1 تهران 1346

·       [1] نامی اصفهانی میرزا محمد صادق ـ تاریخ گیتی گشا

·       [1] کسروی (تبریزی) احمدـ تاریخ ـ 500 ساله خوزستان

·       [1] انصاری مصطفی ـ تاریخ خوزستان ترجمه محمد جواهر کلام ج 1 تهران نشر شادگان 1377

·       [1] نیبور کاستن ـ سفرنامه نیبورـ ترجمه پرویز رجبی ج 1 تهران نشر توکا 1354

·       [1] پری جان ـ میرمهناـ ترجمه حسن زنگنه ج 1 نشر همسایه 1377

·       [1] سایکس سرپرستی تاریخ ایران ج 2 ترجمه فجر داعی گیلان 1376

·       [1] رستم الحکماء ـ محمد هاشم ـ رستم التواریخ

·       [1] امین عبادلامیر منافع بریتانیا در خلیج فارس

·       [1] فسایی (حسین) حاج حسن ـ فارس نامه ناصری ج 1

·       [1] فلور ویلهیلم اختلاف تجاری ایران و هلند ـ

·       [1] کلی جی بی خلیج فارس در اواخر قرن 18 م ـ ترجمه حسن زنگنه

·       [1] سدید السلطه (کبابی)محمدعلی خان  تاریخ مسقط عمان بحرین و قطر به کوشش احمد اقتداری

·       [1] گرمون استفان رای چالش برای قدرت و ثروت

·       نوایی عبدالحسین ـ روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوي

·       [1] شهبازی عبدالله ـ مقدمه ای بر شناخت ایلات و عشایر نشر نی ج 1 سال 1369 تهران

·       [1] شعبان دکتر رضا ... تاریخ تحولات ایران در دوره افشاریه و زند

·       [1] وثوقی دکتر محمد باقر ـ تاریخ خلیج فاس و سرزمین های همجوار نشر دانشگاه پیام نور ج 1 سال 1386

·       فرمرزی احمد کریم خان زند و خلیج فارس ج 1 تهران 1346

·       [1] نامی اصفهانی میرزا محمد صادق ـ تاریخ گیتی گشا

·       [1] کسروی (تبریزی) احمدـ تاریخ ـ 500 ساله خوزستان

·       [1] انصاری مصطفی ـ تاریخ خوزستان ترجمه محمد جواهر کلام ج 1 تهران نشر شادگان 1377

·       [1] نیبور کاستن ـ سفرنامه نیبورـ ترجمه پرویز رجبی ج 1 تهران نشر توکا 1354

·       [1] پری جان ـ میرمهناـ ترجمه حسن زنگنه ج 1 نشر همسایه 1377

·       [1] سایکس سرپرستی تاریخ ایران ج 2 ترجمه فجر داعی گیلان 1376

·       [1] رستم الحکماء ـ محمد هاشم ـ رستم التواریخ

·       [1] امین عبادلامیر منافع بریتانیا در خلیج فارس

·       [1] فسایی (حسین) حاج حسن ـ فارس نامه ناصری ج 1

·       [1] فلور ویلهیلم اختلاف تجاری ایران و هلند ـ

·       [1] کلی جی بی خلیج فارس در اواخر قرن 18 م ـ ترجمه حسن زنگنه

·       [1] سدید السلطه (کبابی) محمدعلی خان ،تاریخ مسقط عمان بحرین و قطربه همت احمد اقتداری

 فصول بندی تحقیق

این تحقیق شامل فهرست مطالب ، چکیده ،متن ، نتیجه گیری  ،  ارجاعات و فهرست منابع  میباشد، و در بردارنده سرفصل هایی چون بررسی آمارکمی نفوس وجمعیت ايران  و اوضاع اجتماعی اقتصادی دوران تاریخی از صفويه به بعد وتجزیه و تحلیل (کمی کیفی) اسناد سفارتین و وزارت خارجه انگلیس و ايران  بويژه كرانه اي و پس كرانه اي خليج فارس را شامل میگردد . 


منبع: http://ghalesardehkian.blogfa.com

کلمات کلیدی: ·       ,تحقیق ,فارس ,سیاسی ,اسناد ,تاریخ ,خلیج فارس ,خليج فارس ,وزارت خارجه ,بررسی اسناد ,1377 ·       ,رستم التواریخ ·       ,امین عبادلامیر منا